bfte2011_1300 bfte2011_2300 bfte2011_2molen300 bfte2011_3300 slide_muziek2011 slide_pont2011

Deelname aan de Bloesemfietstocht Arnhem-Zuid geschiedt op eigen risico.

De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of ander door de deelnemer geleden nadeel.

De Bloesemfietstocht voert voornamelijk over de openbare weg; deelnemers zijn gebonden aan de aldaar geldende verkeersregels en eventueel de aanwijzingen van de organisatie.

Door inschrijving gaat de deelnemer akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn/haar afbeelding in drukwerk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de Bloesemfietstocht, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevraagd.

De bij inschrijving opgegeven persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden in geval van afgelasting en voor aankondiging van de Bloesemfietstocht in het volgende jaar.

De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de Bloesemfietstocht geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van verwacht slecht weer of andere calamiteit(en). Reeds aangemelde deelnemers worden hier dan uiterlijk twee dagen voor de tocht van op de hoogte gesteld via e-mail en website.

Door betaling van het verschuldigde inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met deze voorwaarden en reglement en de aanwijzingen op het formulier dat u bij betaling ontvangt.

Go To Top